תקנון האתר

תקנון אתר – רשת ישראל קנדה

1. השימוש בשירות

הביקור והשימוש באתר  .https://ichotels.co.ilלרבות התכנים והשירותים המוצעים בו (להלן "השירות"), כפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). על-ידי גלישה, שימוש ו/או רישום בשירות ו/או כל פעולה אחרת בשירות, הנך ("אתה") מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין ישראל קנדה בע"מ והחברות הקשורות אליה ("החברה" ו/או "הרשת"). במידה שאינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש בשירות.
תנאי השימוש של השירות עשויים להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים, החברה תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בשירות. פרסים, פרסומים ומבצעים כפופים לתנאי המבצע או הפרסום הרלוונטיים, כפי שהם מופיעים בדפי השירות.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך פונים לגברים ונשים כאחד.
 

2. רישיון

כפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, הניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.
 

3. הגבלות ואיסורים

הנך מצהיר ומתחייב כי הנך לפחות בן 18 וכי תעשה בשירות אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי השימוש. תשלום וביצוע הזמנות דרך השירות מותרים אך ורק מגיל 18. הנך מתחייב שלא: (א) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ב) להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ג) להפנות לשירות על-ידי שימוש במסגור (Framing); (ד) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ה) לבקר בשירות או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה, או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, "זחלים", "עכבישים" או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ו) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות או כל תוכנה הקשורה אליו או ליצור יצירות נגזרות שלו; (ז) להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג' או שלא על-פי דין או לפתוח חשבון בשירות שלא בעבורך או לשימושך האישי בלבד; (ח) להעלות או לשלוח דרך השירות תכנים פוגעניים ו/או מזיקים, כולל מבלי לגרוע קבצים שעלולים להעמיס או להשבית את השירות, וירוסים, טרוג'אנים, ספאם, רוגלה או כל קוד או קובץ מזיק אחר; (ט) לעשות שימוש בתגיות מטא (Meta Tags), מטא דטה(Meta Data)  או טקסט חבוי אחר ו/או בקישורים או תוצאות חיפוש ממומנות של מנוע חיפוש כלשהו, אשר עושים שימוש במילות מפתח כלשהן המכילות, דומות או זהות לסימני המסחר של הרשת.
 

4. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות בתוכנות, עיצוב, סימני מסחר, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סאונד ומוזיקה, זרימת המשתמש וכל תוכן קנייני אחר או שיפורים או יצירות נגזרות של אלה, הם קניינה של הרשת או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם ("קניין הרשת"). משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות יוצרים, לרבות ומבלי לגרוע זכויות ביצירות כתובות, מצולמות ומוקלטות; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) סודות מסחר; (ה) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ו) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.
אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות או בקניין הרשת, פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.
 

5. הזמנות

בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות ההזמנות והביטולים של הרשת שנמצאת ב https://ichotels.co.il/cancellation, תוכל לעיין בשירותים שמציעה הרשת ואף לבצע הזמנות באמצעות השירות.
כל המחירים הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. כל המחירים עשויים להשתנות מעת לעת, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחיר שיחול על ההזמנה יהיה המחיר שהוצג לך בעת ביצוע ההזמנה. הזמינות של השירותים בשירות עשויה להיות מוגבלת (לפי מספר החדרים הפנויים, אירועים המתקיימים במלון וכו'), וייתכן כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה ותקבל על כך הודעה מהשירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר שירותים והצעות הכלולים או המוצעים בשירות, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ואין בתנאי השירות אלה כדי לחייב את החברה להציע או לספק שירותים כלשהם.
תמונות החדרים, המתקנים והשירותים בשירות נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בשירות לבין המקומות או השירות בפועל, לרבות אך לא רק, אביזרי תפאורה והפרשי גוונים בין התצלומים בשירות לבין השירותים כפי שיסופקו בפועל.
במקרה בו ההזמנה אינה כפופה לתשלום מראש, אנו רשאים לבקש ממך פרטי אשראי כבטחון לצורך שמירת ההזמנה. במידה ותבטל את ההזמנה שלא בהתאם לתנאי הביטול של הרשת, תהיה רשאית הרשת לגבות תשלום עבור הביטול בהתאם למדיניות שב https://ichotels.co.il/cancellation.
התשלום במזומן יתבצע בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018


הנך האחראי הבלעדי לכל תוכן שתשלח לחברה, לרבות טקסט, קטעי וידאו, תמונות, מידע, רעיונות, עיצובים וכל תוכן אחר ("התוכן שלך"). לחברה לא תהיה כל אחריות לתוכן שלך. בשליחת התוכן שלך לחברה אתה ממחה ומעביר לחברה באופן בלתי הדיר את כל זכויותיך בתוכן שלך, כולל כל שיפור ויצירה נגזרת שלו וזכויות הקניין הרוחני של כל אלה. הנך מצהיר ומתחייב כי: (א) הנך בעל מלוא הזכויות להתקשר בתנאי השימוש, לעמוד באיסורים וההתחייבויות הכלולים בהם ולבצע הזמנות בשירות. במידה ששימושך בשירות נעשה עבור ארגון/חברה, הנך מצהיר ומתחייב כי שימושך והסכמתך לתנאי השימוש מחייבים את אותו ארגון/חברה; (ב) אין מניעה, חוקית או אחרת להתקשרותך בתנאי השימוש; (ג) שימושך בשירות ייעשה באופן חוקי ובהתאם להוראות כל דין; (ד) התוכן שלך: (1) אינו מפר כל דין ו/או זכות של צד ג', כולל מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות; (2) יש לך את מלוא הזכויות וההיתרים הנדרשים כדי להעביר לחברה את מלוא הבעלות בתוכן שלך, ללא מגבלות או חובות כלשהן מצד החברה (כולל חובות תשלום). החברה רשאית לפרסם ביקורות או רעיונות ששלחת לה או שפרסמת בשירות בצירוף שם הפרופיל שלך בפייסבוק, שמך בחשבון גוגל ו/או שם חשבון הדואר האלקטרוני שלך.
 

7. תוכן של גורמים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות או שירותים שניתן להזמין בשירות (למשל טיסה, טיול מודרך, אטרקציות, ארוחה במסעדה חיצונית למלון וכו') עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. כל שירות של צד ג' או הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. החברה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.
ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. במידה שיש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירות ו/או תוכן כאמור, או כל לינק המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה שתעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות, ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.  אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לאתרים ולתכנים של צד ג' בלינק, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ותכנים כאמור, ותוודא כי האתר מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.
 

8. פרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה זמינה לעיונך בכתובת https://ichotels.co.il/privacy-policy ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 

9. הגבלת אחריות

שירות זה מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו מצוי השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו. הנך מוותר בזאת על כל תביעה או טענה בקשר עם השירות, אספקתו ו/או אי אספקתו.
ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים, לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות ו/או בהיעדר שירות, או בנוגע לשירותים שהזמנת דרך השירות, לרבות בקשר עם כל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה, אף אם החברה ידעה על האפשרות שיגרמו נזקים כאמור. ככל שלמרות האמור לעיל תמצא החברה אחראית, התרופה הבלעדית לה תהיה זכאי היא החזר כספי או ביצוע מתוקן של ההזמנה בשירות, והחברה לא תהיה אחראית למתן תרופות נוספות מעבר לכך, אלא אם מחייב זאת הדין.
במלונות הרשת בהן הספא מתופעל ומנוהל על-ידי חברה חיצונית (להלן בהתאמה: "הספא" ו/או "החברה המנהלת") ולא על-ידי הרשת. אתה מסכים כי לא תהיה לרשת כל אחריות בקשר עם הזמנות או שירותים בספא או בקשר עם כל טענה, תביעה או נזק הקשורים בספא וכי בנוגע לכל אלה תפנה אך ורק לחברה המנהלת. 
 

10. שיפוי
הנך מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית), הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרה של תנאים אלה על-ידך, לרבות התחזות לאחר או שימוש בלתי מורשה באמצעי תשלום.
 

11. כללי
  1. במרה של הפרת תנאי מתנאי השימוש החברה רשאית להשהות את זכותך להיכנס או לעשות שימוש בכל חלק בשירות, ללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות. במקרה של ביטול, התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 3, 4, 6-11
  2. התנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה.
  3. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם. 
  4. במידה שתנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.
  5. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין, לא תחשב לוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.
  6. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
  7. החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.
  8. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירותו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.
  9. התשלום במזומן יתבצע בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018
  10. לשאלות בנוגע לתנאי השירות, אנא צור עמנו קשר במייל: [email protected]