דרושים במלונות ישראל קנדה

דרושים למלונות ישראל קנדה:

  להגשת מועמדות

Nadav.br@ichotels.co.il